Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je neodmyslitelnou ochranou na dovolené nebo pracovní cestě, zvláště neumožní cestovní umožní vycestovat do zahraničí s vědomím jistoty, že jste zabezpečeni pro případ onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo jiných nesnází.

Doporučení

 • Vždy před odjezdem na dovolenou nebo pracovní cestu si ověřte, v jakém rozsahu je cestovní pojištění poskytováno a zda v plné míře pokryje Vaše případná rizika.
 • Kvalitní sjednání Vám zajistí bezstarostný pobyt na dovolené, ale i pracovní cestě.
 • Toto pojištění lze uzavřít i pro školní či jiné hromadné zájezdy a lze jej využívat celoročně.

Pojištění zahrnuje krytí těchto rizik:

 • Pojištění léčebných výloh –náklady lékařského ošetření ambulantní i v nemocnici, hospitalizace, operace, repatriaci.
 • Pojištění úrazové.
 • Pojištění zavazadel – např. poškození, odcizení, zpoždění zavazadel).
 • Odpovědnost za škodu – poškození majetku nebo zdraví třetích osob.
 • Doplňkové asistenční služby – právní pomoc v zahraničí, ztráta osobních, cestovních dokladů a finančních prostředků, vyslání náhradního pracovníka.
 • Pojištění stornovacích poplatků

Připojištění k cestovnímu pojištění

 • Léčebné výlohy lze kombinovat jen s některým připojištěním, záleží na volbě pojištěného. Při rozhodování přihlédněte k užitku, které vám připojištění může přinést (tedy pojistnému riziku, na které se pojištění vztahuje).
 • Užitečným a již individuálním připojištěním do zahraničí může být úrazové pojištění, pojištění zavazadel proti odcizení ztrátě či zničení, pojištění storna zájezdu, připojištění rizikových sportů, není-li součástí, pojištění právní ochrany aj. V případě takových připojištění již záleží jen na charakteru vaší cesty a na vašich potřebách.

zpět