Služby

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel je určeno všem osobám a podnikatelským subjektům, kteří vlastní a provozují motorová a přípojná vozidla. Nabídka pojistných produktů je velmi pestrá, mimo několika variant povinného ručení a havarijního pojištění je možno vybírat ze široké škály doplňkových pojištění.

více informací

Pojištění majetku

Pojištění majetku je určeno zejména pro občany a subjekty typu společenství vlastníků . Pojistit lze veškerý movitý i nemovitý majetek, vlastní i cizí. Jedná se o jedno ze základních pojištění, jehož cílem je ochrana majetku proti nepředvídatelným událostem.

více informací

Pojištění osob

Životní pojištění pomáhá zmírnit nepříjemné důsledky nahodilých situací a finančně zajistit osoby blízké. Je to produkt jehož hlavním posláním je chránit tyto osoby, jednak finančně, ale také v případě, že by nečekaně došlo k větší změně v jeho postavení ve společnosti.

více informací

Pojištění podnikatelů

Pojištění firemního majetku poskytuje ochranu movitého i nemovitého majetku Vaší firmy pro případ události živelného charakteru, např. před požáry, povodněmi, tíhou sněhu, krupobitím, vodovodními škodami, ale i v případě odcizení a vandalismu. Pojistíme též Vaši elektroniku, stroje, plavidla, exponáty na výstavách, stavby.

více informací