Pojištění podnikatelů

 • Pojištění malých a středních podnikatelů
 • Pojištění průmyslu a podnikatelů

Pojištění firemního majetku poskytuje ochranu movitého i nemovitého majetku Vaší firmy pro případ události živelného charakteru, např. před požáry, povodněmi, tíhou sněhu, krupobitím, vodovodními škodami, ale i v případě odcizení a vandalismu. Pojistíme též Vaši elektroniku, stroje, plavidla, exponáty na výstavách, stavby.

Poskytujeme tyto druhy pojištění majetku:

 • Pojištění elektroniky
 • Pojištění exponátů během výstavy
 • Pojištění plavidel
 • Pojištění pro případ odcizení a vandalismu
 • Pojištění skla
 • Pojištění strojů
 • Pojištění stavebních a montážních rizik
 • Živelní pojištění
 • Živelní přerušení provozu
 • Pojištění ordinací a zdravotnického zařízení
 • Pojištění zásob potravin v chladících a mrazících zařízení
 • Krádeží a odcizení

Více o těchto pojištěních najdete přímo na stránkách pojišťovny Kooperativa

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu Vás zabezpečí pro případ potřeby uhradit škodu způsobenou jinému subjektu, k níž došlo v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností.

více informací

 

 

Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů společnosti za škodu (D&O)

Členové statutárních a dozorčích orgánů mají rozsáhlé povinnosti v souvislosti s obchodním vedením a zastupováním společnosti navenek. Pochybením při plnění svých povinností mohou Vaší společnosti nebo třetím osobám způsobit škody, za které pak odpovídají neomezeně celým svým majetkem a bez ohledu na své zavinění.

více informací

 

 

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce je určeno subjektům, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro cizí potřebu. Pojištění je možné rozšířit o krytí nespecifikovaných smluvních dopravců pojištěného, tzv. poddopravců.

Pojištění kryje škody vzniklé během přepravy z titulu uzavřené přepravní smlouvy, pokud za ně dopravce odpovídá dle příslušných právních předpisů a mezinárodních úmluv.

více informací