Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je pojistný produkt, který kryje rizika úrazu. Neochrání vás před upadnutím na ledu nebo při úrazu z automobilové nehody, ale pomůže vám zmírnit finanční důsledky, které by mohly zhoršit vaši životní situaci.

Ačkoli nejčastějšími "účastníky" úrazů jsou starší občané a děti, úrazové pojištění bývá využíváno hlavně u dospělých, u nichž může úraz zkomplikovat život kvůli poklesu příjmu v době léčby úrazu. Vzhledem k tomu, že pojišťovny v současnosti mají ve svých nabídkách řadu zvýhodněných programů, takže je možné uzavřít komplexní úrazové pojištění celé rodiny.

Pojištění lze uzavřít i na kratší dobu, takto se často využívá skupinové pojištění (školy, zájmová sdružení apod.), na územní platnost kdekoli ve světě. Zvolit lze také délku časového horizontu pojištění např. pojistit se pouze v rámci pracovní doby, nebo naopak sjednat krytí úrazů jen ve volném čase.

Možnosti pojištění

  • úrazové pojištění osob pro případ smrti následkem úrazu
  • trvalých následků úrazu (vč. možnosti progresivního plnění)
  • tělesného poškození způsobeného úrazem
  • denního odškodného za dobu léčení následků úrazu
  • pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  • pojištění pobytu v nemocnici následkem úrazu
  • pojištění pro případ vážných onemocnění
  • pojištění pro případ hospitalizace
  • pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu
  • pojištění pro případ zajištění zdravotní péče

zpět