Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů společnosti za škodu (D&O)

Členové statutárních a dozorčích orgánů mají rozsáhlé povinnosti v souvislosti s obchodním vedením a zastupováním společnosti navenek. Pochybením při plnění svých povinností mohou Vaší společnosti nebo třetím osobám způsobit škody, za které pak odpovídají neomezeně celým svým majetkem a bez ohledu na své zavinění.

Oblastmi, kde dochází nejčastěji k pochybením, jsou:

  • smluvní vztahy s dodavateli / odběrateli
  • restrukturalizace skupiny, akvizice, reinvestice
  • pracovně-právní vztahy
  • vztahy s akcionáři, společníky

Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů společnosti za škodu umožňuje zmírnit důsledky pochybení člena statutárního orgánu, a tím:

  • významně omezit rizika související s výkonem funkce ve společnosti a poskytnout členu statutárního orgánu jistotu při výkonu funkce
  • snížit riziko dopadu pochybení na ekonomickou situaci společnosti
  • usnadnit vymahatelnost nároků na odškodnění vznesených akcionáři, obchodními partnery, společníky, věřiteli

zpět