Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce je určeno subjektům, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro cizí potřebu. Pojištění je možné rozšířit o krytí nespecifikovaných smluvních dopravců pojištěného, tzv. poddopravců.

Pojištění kryje škody vzniklé během přepravy z titulu uzavřené přepravní smlouvy, pokud za ně dopravce odpovídá dle příslušných právních předpisů a mezinárodních úmluv.

V rámci pojistného plnění jsou hrazeny:

  • věcné škody na nákladu
  • náklady právní ochrany pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody
  • náklady na zjištění rozsahu a výše škody havarijním komisařem
  • zachraňovací náklady (tj. náklady na odvrácení hrozící pojistné události, případně zmírnění následků již nastalé pojistné události)

Příklady škod:

  • poškození přepravovaného nákladu v důsledku dopravní nehody nebo náhlého prudkého brždění
  • odcizení zboží během přepravy v důsledku prořezání plachty nákladového prostoru vozidla
  • požár vozidla včetně nákladu v důsledku technické závady na vozidle

zpět